O nas

1. Średnica nominalna wałka.

Wałek powinien być wykonany z odchyłkami wymiarowymi H 11 ze stali hartowanej odpuszczanej o chropowatości powierzchni określonej wg tabeli l zgodnie z PN-73/M-04251 i kierunkowości struktury powierzchni określonej w PN-74/M-01146.

Tabela l

Prędkość obwodowa m/s

Parametr chropowatości Ra

1

2

do 1 powyżej 1.1 do 8 powyżej 8

1.25 1,00 do 0,63 0,5 do 0,32

Żywotność miejsca uszczelnienia jest uzależniona od twardości powierzchni walka w miejscu pracy pierścienia uszczelniającego, twardość ta powinna wynosić nie mniej niż 45 HRC. W przypadku zanieczyszczeń z zewnątrz, jak również przy prędkości obwodowej powyżej 4 m/s twardość powierzchni walka powinna wynosić nie mniej niż 55 HRC. Przy utwardzaniu powierzchni głębokość warstwy utwardzanej powinna wynosić nie mniej niż 0,3 mm.

2. Średnica obudowy

Średnica gniazda do osadzania pierścienia uszczelniającego wałek powinna być wykonana l odchyłkami wymiarowymi H8 i obrobiona wg PN-73/M-04251. Gniazdo powinno zapewniać osadzenie pierścienia współosiowo w płaszczyźnie prostopadłej do osi walka w celu uniknięcia jednostronnego obciążenia wargi uszczelniającej i bicia poosiowego. Odchyłki średnicy zewnętrznej pierścieni wg tabeli 2.

Tabela 2

Średnica zew. pierścienia

Odchyłki wymiarów

Dopuszczalna owalność

mm

powyżej

do

+0,4 +0,2

0,3

 

 

50

50

80

+0,2 +0,4

0,4

80

120

+0,2 +0,4

0,5

120

180

+0,2 +0,5

0.6

180

300

+0,3 +0,7

0,8

300

500

+0,3 +0,8

1,0

3. Wysokość pierścienia

W kolumnie 4 podano wysokość pierścienia uszczelniającego h. Odchyłki wymiarów wysokości pierścieni - wg tabeli 3.

Tabela 3

Wysokość pierścieni h

Odchyłki

mm

powyżej

do

+0.3 -0,2

7

10

10

15

+0,4 -0,3

15

30

+0,6 -0,3

4. Uwagi ogólne

Przy montażu pierścieni uszczelniających zwrócić należy uwagę na to, aby był on skierowany wargą uszczelniającą w stronę przestrzeni uszczelnianej.

Pierścienie uszczelniające powinny być zabudowane współosiowo i w płaszczyźnie prostopadłej do osi walka. Pierścienie uszczelniające nie mogą przenosić naprężeń wzdłużnych i poprzecznych. Pierścienie montuje się przez wtłaczanie równomiernym naciskiem. Sprężyna powinna być tak zamontowana, aby miała tendencję dociskania wargi uszczelniającej do walka.

Po wtłoczeniu do gniazda pierścień uszczelniający powinien opierać się czołem na całej powierzchni o ścianę gniazda lub pierścień oporowy. Wałek smaruje się olejem, w którym pierścień pracuje .